Shop Mobile More Submit  Join Login
×
  • Art Print
  • Canvas
  • Photo
  • Art Gifts
Download JPG 3986 × 2718
Details

Submitted on
May 11, 2009
Image Size
5.4 MB
Resolution
3986×2718
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
23,739
Favourites
142 (who?)
Comments
49
Downloads
36,113

Camera Data

Make
PENTAX Corporation
Model
PENTAX K10D
Shutter Speed
1/80 second
Aperture
F/5.6
Focal Length
10 mm
ISO Speed
160
Date Taken
Apr 5, 2009, 3:04:15 PM
×
The Child in Us HDR by ISIK5 The Child in Us HDR by ISIK5
Balat-Istanbul HDR

Recommended song -----> [link]


Some day you came
And i knew you were the one
You were the rain, you were the sun
but i needed both, cause i needed you

You were the one
I was dreaming of all my life
When it is dark you are my light
But don't forget
Who's always our guide

It is the child in us
Add a Comment:
 
:iconilker71:
ilker71 Featured By Owner Dec 9, 2012
Çok başarılısınız .
Reply
:iconisik5:
ISIK5 Featured By Owner Jan 29, 2013  Professional Digital Artist
Teşekkür ederim :)
Reply
:iconilker71:
ilker71 Featured By Owner Dec 22, 2013
Uslubum için özür diliyorum. Terbiyesizlik yapmışım. Beni affetmenizi diliyorum.

20. Bu (Kur’an), insanlar için hem (kurtuluş yollarını gösteren) kalp gözleri, hem de kesin inanan bir toplum için doğru yol rehberi ve rahmettir.

21. Yoksa, kötülükleri işleyen (Allah’ın emirlerini çiğneyip putlaşan arzularına göre yaşayan) kimseler, kendilerini hayatlarında ve ölümlerinde, iman edip de sâlih amel işleyenlerle eşit yapacağımızı mı zannettiler? Ne kötü hüküm veriyorlar! [bk. 38/28; 59/20]

22. Allah, gökleri ve yeri hak (ve hikmet gayesi) ile yarattı. Öyleyse herkes (dünyada) kazandığının karşılığını görecek ve kimseye haksızlık edilmeyecektir.

23. Arzu ve heveslerini ilâh edinmiş, bilgisine rağmen (Allah’ı bırakıp da o hevâsına kul olmasından dolayı)[3] Allah’ın da kendisini sapıklıkta bıraktığı, kulağını ve kalbini mühürleyip gözüne de bir perde çekmiş olduğu kimseyi gördün mü? Şimdi (bana söyle) artık Allah’tan başka, onu doğru yola kim getirebilir? Hâlâ düşünmeyecek misiniz? [krş. 25/43; 28/50]

24. Dediler ki: “(Hayat) dünya hayatından başkası değildir. Ölürüz de, yaşarız da. Bizi zamandan başkası helak etmiyor.” Halbuki onların bu hususta hiçbir bilgisi yoktur. Onlar sadece (böyle) zannediyorlar.

(“Bizi ancak zaman öldürür.” sözü, İslâm öncesinde, Allah’ı tanımayanların câhiliye mantığıyla söylenmiş sözdür. Çeşitli zamanlarda duyulan ve tekrar edilen bu söz, yine Dehriyye görüşüne sahip, yani maddeci ateist kafaların bir ürünüdür. Gayeleri Allah’ı tanımayıp sorumsuz ve başıboş yaşamaktır. Böylece arzularını ilâhlaştırmaları, onları bir fikir boşluğuna ve Allah’a karşı küstahça bir ifadeye itmiştir.) [bk. 6/29-30 ve dipnotu; 10/7-8; 23/37-42; 36/12; 52/ 35-36; 67/2]

25. Onlar(ın, kendilerin)e açık açık âyetlerimiz okunduğu zaman: “Eğer doğru söyleyenler iseniz (ölmüş) atalarımızı getirin.” demelerinden başka delilleri yoktur.

26. De ki: “Size Allah hayat veriyor, sonra sizi O öldürecek. Nihayet sizi, hakkında hiç şüphe olmayan kıyamet günü O bir araya toplayacaktır. Fakat insanların çoğu bilmezler.” [bk. 2/28; 22/66; 30/27; 40/11]

27. Göklerin ve yerin mülkü (hâkimiyet ve idaresi) Allah’ındır. Kıyamet kopacağı gün, (işte) o gün, o batıla sapanlar hüsrana uğrayacaktır.

28. (Resûlüm!) Sen her ümmeti, diz çökmüş (veya toplanmış) olarak görürsün. Her ümmet Kitab’ına (amel defterini almaya) çağrılır: “Bugün (dünyada) yapmış olduklarınızın karşılığı verilecektir.” (denilir).

29. “Bu, size gerçeği söyleyen kitabımızdır. Çünkü (her) ne yapıyor idiyseniz biz (meleklere) yazdırıyorduk.” [bk. 17/14; 18/49; 75/13-15]

30. İman edip de iyi amel (ve hareket)lerde bulunanlara gelince, Rableri onları rahmetine erdirir. Bu da apaçık kurtuluş (ve saadet)in ta kendisidir.

31. Küfre sapanlara gelince: “Âyetlerim size okunmuş fakat siz büyüklük taslamış, (yüz çevirip) günahkâr bir toplum olmuştunuz, değil mi?” (denilecek.)

32. (Size:) “Allah’ın vaadi gerçektir. (Kıyamet) saat(in)de asla şüphe yoktur.” denildiği zaman: “O saatin ne olduğunu bilmiyoruz. Biz, ancak (onun) bir tahmin/bir kuruntu olduğunu sanıyoruz, kesin bilgi elde etmiş değiliz.” demiştiniz.

33. (O gün) yaptıkları kötülükler, açığa çıkıp gözükecek ve alaya aldıkları şey(in azabı) kendilerini kuşat(ıp mahved)ecektir.

34. (Onlara) denilir ki: “Nasıl siz bu gününüze kavuşmayı unuttuysanız, bugün de biz sizi unutup bırakacağız; artık yeriniz ateştir, size yardımcı olanlar da yoktur.”

35. “Bunun sebebi, Allah’ın âyetlerini eğlence edinmeniz ve dünya hayatının sizi aldatmasıdır.” denilir. Artık bugün, onlar oradan çıkarılmayacak, kendilerinden (tevbe ve itaatle Allah’tan) hoşnutluk dilemeleri istenilmeyecek/kabul edilmeyecektir.

36. O halde (bütün) hamd, ancak göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve bütün âlemlerin Rabbi Allah içindir.

37. Göklerde ve yerde büyüklük/ululuk ancak O’na mahsustur.[4] O, mutlak galiptir, tek hüküm ve hikmet sahibidir.

Reply
:iconanagard:
anagard Featured By Owner Jun 19, 2012  Hobbyist Traditional Artist
great photography, great words :)
Reply
:iconisik5:
ISIK5 Featured By Owner Jun 28, 2012  Professional Digital Artist
:hug:
Reply
:icondarti:
DaRTi Featured By Owner Nov 4, 2011  Hobbyist Digital Artist
süper ötesi. tebrikler.
Reply
:iconisik5:
ISIK5 Featured By Owner Nov 5, 2011  Professional Digital Artist
Teşekkürler :hug:
Reply
:icontanjoe:
TanJoe Featured By Owner Oct 28, 2009  Hobbyist General Artist
how did you do this??? i wanna learn... i wanna learn...[link]
Reply
:iconisik5:
ISIK5 Featured By Owner Oct 29, 2009  Professional Digital Artist
It's called HDR photography :)

Here is a tutorial for you ---> [link]
Reply
:iconxaferna:
xaferna Featured By Owner Jul 28, 2009
WOOOO! Superb HDR! very well done :thumbsup:
Reply
Add a Comment: